Stiftelsen Elisabethemmet i Uppsala 1902-2020

1902 grundades Stiftelsen Elisabethemmet i Uppsala som en utveckling av Sällskapet Uppsala Myror. Sällskapet hade arbetat med att ge stöd och hjälp åt utfattiga änkor.

Stiftelsen uppkallades efter Elisabeth von Bahr, som var styrelseledamot och drivande i arbetet med att skänka stöd och bostad åt änkor.

De första åren präglades av ett intensivt insamlingsarbete för att mellan åren 1909-1911 kunna uppföra byggnaden Elisabethemmet. När den stod klar, kunde det erbjuda bostad åt bostadslösa änkor.

Själva fastigheten såldes 1970 till Uppsala kommun. Därefter skedde en försäljning till en privat aktör och hemmet byggdes om till sjukhus. 2005 togs Elisabethsjukhuset över av Aleriskoncernen som idag driver ett specialistsjukhus för ortopedisk kirurgi.