Om ansökan
Stiftelsen Elisabethemmets uppdrag är att stötta personer som ansöker om ekonomisk hjälp på ålderns höst. Hos stiftelsen kan du som är ålderspensionär och skriven i Uppsala kommun söka ekonomiskt bidrag. Ansökan är öppen året om och du använder dig av blanketten nedan för att ansöka.

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag till vård och medicinskt motiverade åtgärder. Stiftelsen kan även ge bidrag för anpassningar av bostaden samt medicinskt motiverade inköp.

Exempel på vad stiftelsen kan ge bidrag till  är tandvård, glasögon och andra medicinskt motiverade kostnader. Du behöver vara tydlig i din ansökan för vad du söker bidrag till.  Bifoga gärna ett kostnadsförslag från exempelvis optiker eller tandläkare för att säkerställa att du får en ersättning som täcker din kostnad för exempelvis glasögon eller tandläkaren.

Stiftelsen kan inte ge medel för arvoden som till exempel ersättning för god man.

Stiftelsens styrelse sammanträder i regel fyra gånger per år. Din ansökan behandlas vid mötet, därför kan svar och beslut dröja om din ansökan inkommer precis när ett möte just varit.
Under 2024 sammanträder styrelsen 6/3, 29/5, 18/9 och 4/12. För att din ansökan ska prövas vid något av dessa datum måste din ansökan vara oss till handa minst en vecka innan mötet äger rum. I annat fall kommer ansökan att prövas vid nästkommande möte. Efter att styrelsen haft mötet kommer du att bli kontaktad per post. Det kan ta ca 14 dagar från mötesdagen innan brevet kommer till den adress du gav i ansökan.

Särskilda krav
För att få din ansökan beviljad behöver du uppfylla vissa krav:

  • Ansökan om ersättning måste vara medicinskt motiverat.
  • Din årsinkomst får inte överstiga motsvarande 4 prisbasbelopp om du är ensamstående och 6 prisbasbelopp för dig som är sammanboende eller gift. 
  • Du måste vara skriven i Uppsala kommun och vara ålderspensionär.
  • Du behöver styrka din årsinkomst genom att bifoga din senaste årsdeklaration tillsammans med din ansökan.
  • Om du har fått ett kostnadsförslag eller offert, bifoga den till ansökan.
  • Sjukpensionärer kan inte få medel från stiftelsen.
  • Du kan inte heller få ersättning från stiftelsen flera år i rad eller flera gånger samma år, då bidraget då kan komma att räknas som stadigvarande inkomst.

För 2024 motsvarar ett prisbasbelopp 57 300, 4 prisbasbelopp innebär därför att din inkomst som ensamstående ska understiga 229 200 kr och om du är sammanboende eller gift ska eran gemensamma inkomst understiga 343 800 kr.

Här hittar du aktuella prisbasbelopp,

Årsdeklarationen kan du skriva ut från Skatteverkets hemsida, eller kontakta Skatteverket för vidare hjälp.

Skriv ut och signera ansökningsblanketten och skicka in den till vår postadress eller mejladress:
Ansökan om medel från Stiftelsen Elisabethemmet i Uppsala 

Postadress:
Elisabethemmet i Uppsala
S:t Larsgatan 8B
753 11 Uppsala

Mailadress:
kontakt@stiftelsenelisabethemmet.se

Genom att lämna en ansökan till stiftelsen samtycker du som sökande till att uppgifter om ditt namn, personnummer och bankkontouppgifter får sparas. Sökande har rätt att dra tillbaka sitt samtycke. Det medför att fortsatt behandling av ansökan hävs.